Адміністративна Рада Альянс Франсез

Запорізький Альянс знаходиться під управлінням Адміністративної Ради, що обирається на 3 роки Загальними зборами. Взяти участь у засіданні Загальних зборів можуть усі члени Асоціації Альянс Франсез міста Запоріжжя. 

Адміністративна Рада Альянс Франсез Запоріжжя